Om oss

Våre kjerneområder

Salg av båter og lektere

Salg av båter og lektere samt annet utstyr for maritime operasjoner.

Utleie av båter og lektere

Utleie av båter og lektere samt annet utstyr for maritime operasjoner.

Marine Contractor er leverandør innen salg og utleie av maritimt-utstyr

Marine Contractor ble etablert i 2020 og er et selskap som driver hovedsakelig med salg og utleie av lektere, men selskapet har også båter og annet utstyr for maritime operasjoner. Hovedkontor med administrasjon er lokalisert på Stord, men base for operasjonelt personell, lektere etc. er i Høylandsbygd på Halsnøy.

Bærekraft

 

 Marine Contractor stiller seg bak FNs bærekraftsmål og arbeider bevisst med bærekraft både internt og ut mot kunder og samarbeidspartnere.

I 2023 vedtok styret å prioritere følgende av FN sine bærekraftsmål:

Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Liv under vann
Stoppe klimaendringene

Vesentligheter for selskapet og der vi kan påvirke mest, er i forbindelse med innkjøp av fartøy/lektere/utstyr, vedlikehold og krav til leietakere. 

Selskapet skal utarbeide en årlig rapport med oppdatert vesentligheter, valg av mål og tiltak og resultat.