About us

Our core areas

Sale of boats and barges

Sales of boats and barges as well as other equipment for maritime operations.

Rental of boats and barges

Rental of boats and barges as well as other equipment for maritime operations.

Marine Contractor is a supplier within sales and rental of maritime equipment

Marine Contractor was established in 2020 and is a company that mainly sells and leases barges, but the company also has boats and other equipment for maritime operations. Head office with administration is located in Stord, but the base for operational personnel, barges etc. is in Høylandsbygd on Halsnøy.

Bærekraft

 

 Marine Contractor stiller seg bak FNs bærekraftsmål og arbeider bevisst med bærekraft både internt og ut mot kunder og samarbeidspartnere.

I 2023 vedtok styret å prioritere følgende av FN sine bærekraftsmål:

Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Liv under vann
Stoppe klimaendringene

Vesentligheter for selskapet og der vi kan påvirke mest, er i forbindelse med innkjøp av fartøy/lektere/utstyr, vedlikehold og krav til leietakere. 

Selskapet skal utarbeide en årlig rapport med oppdatert vesentligheter, valg av mål og tiltak og resultat.